fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Förstorad lymfknuta, översikt
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 20x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 100x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 200x
   
sivusto123
Förstorad lymfknuta, 600x
   
sivusto123
Hyperplasi
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Lymfocyt

Cellerna i lymfocytserien svarar för bildningen av specifika antikroppar och därmed vår cellmedierade immunitet. I en vanlig H&E färgning kan man inte skilja mellan T- och B-lymfocyter, men med immunohistokemiska färgningar är detta möjligt. Lymfocyten är en liten, rund cell med mycket lite cytoplasma. Lymfocyterna påträffas i vävnaderna i det senare skedet av en inflammation. Plasmacellerna eller de antikropproducerade B-lymfocyterna har ett välavgränsat cytoplasma och en kärrhjulsliknande kärna. Plasmacellerna producerar antikroppar mot ämnen, som organismen uppfattar som främmande och skadliga. 


 

 
 
Accessibility Feedback