en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Tuberkulos (lunga), översikt
   
Tuberkulos (lunga) 40x
   
Tuberkulos (lunga), 200x
   
Keuhko
   

Tuberkulos (lunga), tuberkuloosi, tuberculosis

Snitt från lunga med stort nekrotiskt område (stjärna). Runt detta ses epiteloidceller och jätteceller (pilar), som bildar ett granulom.
H&E.