fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Tuberkulos (lunga), översikt
   
sivusto123
Tuberkulos (lunga) 40x
   
sivusto123
Tuberkulos (lunga), 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Tuberkulos (lunga), tuberkuloosi, tuberculosis

Snitt från lunga med stort nekrotiskt område (stjärna). Runt detta ses epiteloidceller och jätteceller (pilar), som bildar ett granulom.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback