fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi polku Inflammation polku Indelning av inflammationer
klass 1

Indelning av inflammationer, tulehdusten luokittelu

Vid indelningen av inflammationer spelar tidsförloppet en central roll.
Inflammationer indelas i:
1. akuta inflammationer
2. kroniska inflammationer
Begreppet subakut inflammation används ibland men är ett ganska ospecifikt begrepp.

 

 
 
Accessibility Feedback