not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sarkoidos
   
Sarkoidos, 40x
   
Sarkoidos, 100x
   
Iho
   

Sarkoidos

I läderhudens övre del ses många granulom, som bildats av epiteloidceller (stjärnor). Ingen nekros förekommer. I en del av granulomen förekommer jätteceller (pil).
40x, H&E.