not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Sarkoidos
   
sivusto123
Sarkoidos, 40x
   
sivusto123
Sarkoidos, 100x
   
sivusto123
Iho
   

Sarkoidos

Läderhud med granulom som bildats av epiteloidceller. Ingen nekros förekommer. I granulomet förekommer Langerhans jätteceller (pilar) med många kärnor. Granulomet omges av en liten mängd kronisk inflammatorisk vävnad (pilspetsar).
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback