not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Sarkoidos
   
sivusto123
Sarkoidos, 40x
   
sivusto123
Sarkoidos, 100x
   
sivusto123
Iho
   

Sarkoidos

I läderhudens övre del ses många granulom, som bildats av epiteloidceller (stjärnor). Ingen nekros förekommer. I en del av granulomen förekommer jätteceller (pil).
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback