not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sarkoidos
   
Sarkoidos, 40x
   
Sarkoidos, 100x
   
Iho
   

Sarkoidos

Läderhud med granulom som bildats av epiteloidceller. Ingen nekros förekommer. I granulomet förekommer Langerhans jätteceller (pilar) med många kärnor. Granulomet omges av en liten mängd kronisk inflammatorisk vävnad (pilspetsar).
100x, H&E.