en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sarkoidos
   
Sarkoidos, 40x
   
Sarkoidos, 100x
   
Iho
   

Sarkoidos, sarkoidoosi, sarcoidosis

I läderhudens övre del ses flera granulom, som bildats av epiteloidceller (pilspetsar). Ingen nekros förekommer.
H&E.