not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Småcellskarcinom, överikt
   
sivusto123
Småcellskarcinom, 40x
   
sivusto123
Småcellskarcinom, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Småcellskarcinom

Snitt från lunga. I lungans bindväv ses öar och stråk av små tumörceller med föga cytoplasma. De liknar err inflammatoriskt infiltrat. Inflammatorisk vävnad finns mellan tumörcellerna.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback