not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Småcellskarcinom, överikt
   
sivusto123
Småcellskarcinom, 40x
   
sivusto123
Småcellskarcinom, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Småcellskarcinom

Tumörcellerna är små och liknar sädeskorn. Ibland ligger kärnorna mycket tätt intill varandra (ruta). Pilspetsarna pekar på mitoser. De förekommer rikligt. Mellan tumörcellerna förekommer inflammatoriska celler.
400x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback