not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Småcellskarcinom, överikt
   
sivusto123
Småcellskarcinom, 40x
   
sivusto123
Småcellskarcinom, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Småcellskarcinom

Snitt från lunga och bronk med broskvävnad (pilar). Inne i lungans bindväv ses öar och stråk av små tumörceller med föga cytoplasma (*). De liknar ett inflammatoriskt infiltrat. Inflammatorisk vävnad förekommer mellan tumörcellerna. Pilspetsen pekar på ett nekrotiskt område, vilket är typiskt för småcellskarcinom.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback