not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Lungcancer / Småcellskarcinom / Småcellskarcinom, överikt
bild

Småcellskarcinom, överikt
   
Småcellskarcinom, 40x
   
Småcellskarcinom, 400x
   
Keuhko
   

Småcellskarcinom

Snitt från lunga och bronk med broskvävnad (pilar). Inne i lungans bindväv ses öar och stråk av små tumörceller med föga cytoplasma (*). De liknar ett inflammatoriskt infiltrat. Inflammatorisk vävnad förekommer mellan tumörcellerna. Pilspetsen pekar på ett nekrotiskt område, vilket är typiskt för småcellskarcinom.
H&E.