not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Småcellskarcinom, överikt
   
Småcellskarcinom, 40x
   
Småcellskarcinom, 400x
   
Keuhko
   

Småcellskarcinom

Tumörcellerna är små och liknar sädeskorn. Ibland ligger kärnorna mycket tätt intill varandra (ruta). Pilspetsarna pekar på mitoser. De förekommer rikligt. Mellan tumörcellerna förekommer inflammatoriska celler.
400x, H&E.