not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Adenocarcinom i magsäcken, översikt
   
sivusto123
Adenocarcinom i magsäcken, 40x A
   
sivusto123
Adenocarcinom i magsäcken, 40x B
   
sivusto123
Adenocarcinom i magsäcken, 100x
   
sivusto123
Adenocarcinom i magsäcken, 400x
   
sivusto123
Diffus magcancer
   
sivusto123
Mahalaukku
   

Adenocarcinom i magsäcken

Provet visar två snitt från magsäcksvägg.
Bilden visar ett sår (ulcus ventriculi) i magslemhinnan samt dessutom ett diffust carcinom, som utgår från körtelvävnaden. Snitten har färgats med AB-PAS-färgning, vilket gör det möjligt att urskilja tumörcellerna. I dem påträffas både surt och neutralt slem.
Den nedre bilden visar strängar av PAS-positiva celler, som trängt upp mellan muskelcellerna i magsäckens vägg.
Snitten har färgats med AB-PAS (alcian blue periodic acid-schiff). 40x.


 
 
Accessibility Feedback