fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Neoplasi, neoplasia, neoplasia

Med begreppet neoplasi förstås proliferation (nybildning, celldelning), varvid en del av vävnadens celler frigörs från organismens tillväxtreglerande kontrollmekanismer och börjar bilda tumörvävnad.

Vid en godartad eller benign neoplasi är tillväxten vanligen begränsad till primärvävnaden och inte spridd i organismen. Gränsen mellan hyperplasi och benign neoplasi är svår att dra. Så är ofta fallet med endokrina körtlar. Där verkar hypertrofin ofta vara neoplastisk, fastän det uppenbarligen är fråga om en hyperplastisk förändring.

Begreppet elakartad eller malign neoplasi eller cancer används då cellerna växer så självständigt (autonomt) att de kan nå utanför sin primärvävnad och infiltrera de omgivande vävnaderna eller bilda metastaser längre bort i organismen.

Grek. neos = ny; plassein = bilda.
 

 
 
Accessibility Feedback