fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Carcinom, metastas, översikt
   
sivusto123
Carcinom, metastas, 40x
   
sivusto123
Carcinom, metastas, 100x
   
sivusto123
Carcinom, metastas, 400x
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Carcinom, metastas, karsinoma (etäpesäke)

Ett carcinom, som utgått från mjölkkörtelgångar (stjärna), har metastaserat i en lymfkörtel.
Atypisk körtelstruktur och öar av tumörceller förekommer. De mörka partierna i bilden (pilar ) är lymfocyter i lymfknutan.
H&E.


 
 
Accessibility Feedback