fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Dysplasi i livmoderhalsen, översikt
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 40x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 100x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 200x, A
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 200x, B
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 400x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals
   
sivusto123
Kohdunkaula
   

Dysplasi, dysplasia, dysplasi

Med begreppet dysplasi menas förändringar i cellernas storlek, form och inbördes ordning.
Vid epitelial dysplasi störs cellernas inbördes ordning. Cellernas och kärnornas storlek, form och färgningsegenskaper förändras. Dessutom ökar antalet mitoser.
Dysplasier indelas i tre grupper:
1. lätt
2. medelsvår
3. svår
Indelningen grundar sig på graden av störningar i cellerna och kärnorna samt deras inbördes ordning. Gränsen mellan dysplasi och carcinom in situ är svävande. Beteckningen carcinom in situ används då cellerna i epitelets ytskikt inte längre differentieras. I dessa fall fylls hela den epiteliala vävnaden av atypiska celler.

Grek. dys = fel; plassein = bilda. 

 
 
Accessibility Feedback