fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Blastom

I samband med maligna tumörer tillförs suffixet -blastom för att peka på att tumören är av embryonalt ursprung.

Osteoblastom är ett undantag från denna regel. Det är nämligen fråga om en godartad bentumör.

 

 
 
Accessibility Feedback