fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Diffus magcancer, översikt, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, översikt AB-PAS
   
sivusto123
Diffus magcancer, 40x, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, 40x, AB-PAS
   
sivusto123
Diffus magcancer, 200x, H&E
   
sivusto123
Diffus magcancer, 400x, AB-PAS
   
sivusto123
Adenocarcinom i magsäcken, översikt
   
sivusto123
Mahalaukku
   

Diffus magcancer

Diffus magcancer är en form av linitis plastica tumör, vilket innebär en jämn förtjockning av magsäckens vägg. Diffus magcancer differentierar dåligt i riktning mot körtelstruktur. Cancern kan vara encellig eller bilda cellsträngar. Cancercellerna avger mycket slem, vilket trycker kärnan till ena kanten.  Cellerna liknar därför signetringar. Diffus magcancer förekommer oftare hos yngre personer än hos äldre. Denna typ av cancer är vanligen placerad i magsäckens corpus-del och den utvecklar ofta sår.

 

 

 
 
Accessibility Feedback