fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Carcinom, karsinooma, carcinoma

Benämningen carcinom används då tumören är av epitelialt ursprung.
Carcinom indelas vidare enligt deras ursprungsvävnader i:
1. adenocarcinom
2. skivepitelcarcinom 

 
 
Accessibility Feedback