fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

Malign neoplasi

Benämningen malign (elakartad) neoplasi används då vävnaden växer så autonomt att den förmår växa utanför sin vävnadshelhet och infiltrera de omgivande vävnaderna eller metastasera dvs vandra till helt andra delar av organismen. Vanligtvis bevarar cellerna i en malign neoplasi ursprungscellernas egenskaper. Detta gör att man vanligtvis kan identifiera metastaser i organismen. Med andra ord, ju mer strukturen i en tumörcell liknar strukturen i en normal cell desto bättre är diffrentieringsgraden. Ibland förändrar den maligna vävnaden sin omgivning t.ex. genom att bilda en bindvävsstroma.

Maligna neoplasier delas in i:
1. epiteliala
2. mesenkymala
3. blandningar av dessa två.
Benämningen carcinom används för maligna neoplasier, som utgår från epiteliala strukturer.
Benämningen sarkom används för maligna neoplasier, som utgår från mesenkymala vävnader.
Maligna neoplasier i den lymfatiska vävnaden kallas maligna lymfom.
Maligna neoplasier i den blodbildande vävnaden kallas leukemier.

I samband med maligna neoplasier används ofta suffixet -blastom. Den hänvisar alltid till tumörer med embryonalt ursprung. Ett undantag från denna regel är osteoblastom, som trots sitt namn är en godartad bentumör.

För klassifisering av cancer se nivå 2 (tryck uppe till höger +).

 

 

 
 
Accessibility Feedback