not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Gallblåsa, 2
   
sivusto123
Gallblåsa, 3
   

Gallblåsa, sappirakko, gall bladder, vesica fellea


 

Gallblåsa från kanin. H&E.
stjärna = levervävnad
E = epitel
pil = bindväv
pilspets = glatt muskulatur

 
 
Accessibility Feedback