not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Gallblåsa, 2
   
sivusto123
Gallblåsa, 3
   

Gallblåsa

Stor förstoring av slemhinnan i gallblåsa från kanin. H&E.
stjärna = lamina propria
pil = enskiktat cylindriskt epitel

 
 
Accessibility Feedback