not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Corpus albicans, 2
   

Äggstock, munasarja, ovarium

 

Corpus albicans från 42 årig kvinna. H&E. x 40

Om befruktning inte sker slutar gulekroppen att avge hormoner efter 10-12 dagar.
Om befruktning och implantation sker kvarstår gulekroppen och dess hormonavgivning till 12. graviditetsveckan. Efter detta tillbakabildas gulekroppen och blir en fibrös och inaktiv corpus albicans. Gulekroppens celler degenererar. Fett inlagras i dem och vävnaden hyaliniseras. Äggstockarna hos en äldre kvinna innehåller stora mängder corpus albicans.
(Sami Purmonen, TaY)

 

 
 
Accessibility Feedback