not available fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Leverceller

Levercellerna (hepatocyterna) är stora, polygonala celler och de utgör ca 80 % av leverns celler. Mitt i hepatocyterna ligger en eller ibland två kärnor. Levercellerna är ganska långlivade, upp till 5 månader, och de har förmåga att regenerera och bilda ny levervävnad efter en leverskada. Levercellerna bildar balkar eller skivor. Två av cellernas ytor är i kontakt med det perisinusiodala utrymmet och de två andra vätter mot andra leverceller.

Levercellerna innehåller stora mängder mitokondrier, Golgi system, peroxisomer och glykogen. Levercellerna innehåller också fettdroppar, som kan öka i antal och förstoras i samband med bl.a. alkoholism. Oxidaserna (→ H2O2) och katalaserna (H2O2 → O2 + H2O), som finns i peroxisomerna deltar i detoxifikationsreaktioner. Hälften av den mängd etanol, som man dricker, omvandlas till acetaldehyd i peroxisomerna. Levercellernas glatta endoplasmatiska nätverk har enzymer, som deltar i detoxifieringen genom att nedbryta toxiner och i syntesesn av kolesterol och lipoproteiner. Vissa hepatocyter har därför stora mängder glatt endoplasmatiskt nätverk. Levercellerna har stor också Golgiapparat, som producerar galla (intill gallkapillärerna) och förstadier till lipoproteiner (intill sinusoiderna).