not available not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Tillväxt / Celldöd / Apoptos / Cellulära apoptossignaler / Reglering av apoptos - video
klass 1

Reglering av apoptos - video


Cellen i videon har transfekterats med Bax-protein som fluorescerar i grönt (Bax-GFP-fusionsprotein). Cellens mitokondrier är märkta med TMRM-färg (tetrametylrodaminmetylester), som gör de normala mitokondrierna röda men som försvinner då mitokondrierena depolariseras.

I videon ser man att Bax-proteinet först är jämnt fördelat i cytoplasma. I början är också mitokondrierna röda. Sedan börjar Bax-protein synnas på mitokondriernas yta som klargröna prickar. Detta leder till att mitokondrierna depolariseras varvid den röda färgen försvinner. När mitokondrierna har depolariserats krymper cellen och dör genom apoptos.