not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Reglering av apoptos - video


Cellen i videon har transfekterats med Bax-protein som fluorescerar i grönt (Bax-GFP-fusionsprotein). Cellens mitokondrier är märkta med TMRM-färg (tetrametylrodaminmetylester), som gör de normala mitokondrierna röda men som försvinner då mitokondrierena depolariseras.

I videon ser man att Bax-proteinet först är jämnt fördelat i cytoplasma. I början är också mitokondrierna röda. Sedan börjar Bax-protein synnas på mitokondriernas yta som klargröna prickar. Detta leder till att mitokondrierna depolariseras varvid den röda färgen försvinner. När mitokondrierna har depolariserats krymper cellen och dör genom apoptos.

 

 
 
Accessibility Feedback