not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Mitokondriaalinen aktivaatio
   

Fas-celldödsreceptorer - video

En ligand (mörkgul) binder till cellens dödsreceptor (gul) på cellens yta, vilket leder till att dödsreceptorerna bildar en trimer.
Inne i cellen binds adaptorproteinet FADD (blå) och procaspas 8 (grå) till de inrecellulära delarna av dödsreceptorerer. Tillsammans bildar alla dessa proteiner en s.k. DISC (Death inducing signalling complex) och åstadkommer en katalytisk aktivering av procaspas 8. Aktivt caspas 8 (rosa) lossnar från DISC och aktiverar andra proteiner såsom Bid och caspas 3 och 7. 
 

 
 
Accessibility Feedback