fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Aktivering av caspas

Cellen är hela tiden beredd att dö men faktorer, som avges från närliggande celler, håller den vid liv. När cellen får tillräckligt många apoptossignaler startar maskineriet som leder till cellens död. Specifika enzymer, caspaser, aktiveras vid apoptos. Om man kan förhindra aktiveringen av caspaser så skyddas cellen från apoptosen. 

Alla celler innehåller inaktiva procaspaser (caspasernas förstadier).  Ett aktivt caspas kan aktivera andra procaspaser. Aktiveringen av procaspaser leder därför till allt fler aktiva caspaser och slutligen till apoptos. Man har indentifierat över 10 olika caspaser. En del av caspaserna finns i början av en caspaskaskad, andra verkar i samband med proteolysen.

Bilden visar caspaskaskad; Aktivering av procaspas; Aktivt caspas; Sönderdelning av cellens proteiner (proteolys); Kärnans sönderfall.

 
 
Accessibility Feedback