not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Video av apoptos

Apoptossignaleringen kulminerar i vissa morfologiska förändringar. I videon ser man hur cellen först lossnar från underlaget och sedan krymper. Till slut börjar cellmembranen bubbla och det uppstår apoptotiska vesikler.


(Konfokaalimikroskoopilla kuvattu DIC=differential image contrast).
Videon är tagen med ett konfokalt mikroskop med DIC = differential image contrast


 

 
 
Accessibility Feedback