not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Fas-kuolonreseptorin aktivaatio
   

Mitokondrial aktivering - video

Den mitokondriala rutten:
tBid vandrar in i mitokondrien, vilket leder till att pro-apoptotiska proteiner såsom cytokrom c börjar läcka ut ur mitokondrien.
I cytoplasma börjar cytokrom c aktivera proteolytiska enzymer, caspaser, som startar apotosen.
Cytokrom c, Apaf-1, procaspas 9 och ATP förenas till ett s.k. apoptosomkomplex. Detta komplex åstadkommer att procaspas 9 aktiveras till caspas 9. 

 
 
Accessibility Feedback