fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Tillväxt polku Celldöd polku Andra slag av celldöd
klass 1

Andra slag av celldöd

CELLDÖD UTAN CASPASER

Under individutvecklingen och i vävnadshomeostasen förekommer också andra typer av celldöd, som inte innefattar caspaser, men som i alla fall är viktiga med beaktande av vävnadernas funktioner. Samma dödsreceptorer och vissa apoptosgener kan utlösa den caspasfria celldöden, som bygger på frisättning av lysosomala enzymer (catepsiner).
Den caspasfria celldöden påminner om nekros och leder ofta till en inflammationsreaktion.

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback