fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Citronsyracykeln

I citronsyracykeln fogas en två-kolatom förening (acetyl-CoA:s acetylgrupp) till oxalacetat. De två kolatomerna oxideras till koldioxid (citronsyracykelns dekarboxyleringar, märkta med rött i bilden). Som oxidanter fungerar elektrontransportkoenzymer, som reduceras vid reaktionerna (NADH och FADH2, märkta med blått i bilden). I citronsyracykeln uppstår också en GTP-molekyl (guanintrinukleotid). Den energi, som är bunden i GTP-molekylen, överförs senare till ATP (GTP + ADP à GDP + ATP).
Namnet citronsyracykel kommer från den första föreningen - ett citrat.
 

Översätt bild: Acetyl-CoA; CoA; Citrat; Isocitrat; a-ketoglutarat; Succinyl-CoA; Succinat; Fumarat; Malat; Oxalacetat

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback