fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Plasmider
   

Konjugation

Vid en konjugation överförs genetiskt material via en cell-cell kontakt från en bakterie till en annan. Konjugationen är en egenskap, som kodas av en plasmid. Konjugation innebär att en s.k. konjugativ plasmid (t.ex. F-plasmid i Ecsherichia coli) överför en kopia av sig själv till en ny värdcell. Konjugationen är således en replikativ händelse där både donatorn och mottagaren får en kopia av plasmiden. Både Gram-negativa och Gram-positiva bakterier har förmåga till konjugation. Också transposoner eller kromosomalt DNA kan överföras från en bakterie till en annan via en kojugation.

 

Konjugationer har stor evolutionär betydelse. En cell, som innehåller en plasmid, kan på kort tid förändra t.o.m. en stor cellpopulation genom att överföra plasmiden. Så sker ifall de genetiska egenskaperna i plasmiden är fördelaktiga för cellerna i en given miljö.  Denna typ av egenskaper är t.ex. antibiotikaresistens, resistens mot strålning och produktion av bakteriosiner.

 
 
Accessibility Feedback