fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Genetik

Bakterierna förökas genom delning. Vid sidan av det asexuella förökningssättet har det utvecklats mekanismer som möjliggör överföring av genetiskt material mellan individer. Genomet kan förändrar på två sätt:
1. via mutationer
2. via genetisk rekombination

 

Mutationer inträffar under DNA:s fördubbling. Mutationerna innebär förändringar i  nukleinsyrornas bassekvens. Förändringarna överförs till dottercellerna. Mutationer sker både spontant och som en reaktion på mutagener såsom strålning eller vissa kemikalier. Mutationerna kan vara punktmutationer (substitut av baspar; mikroinserter eller -deletioner) eller genmutationer (deletioner, insertioner, translokationer, inversioner). Punktmutationer leder inte nödvändigtvis till förändringar i fenotypen. Deras effekt är beroende av i vilket kodon och på vilket ställe mutationen sker. Genmutationerna är vanligvis mycket allvarligare enär de leder till att generna slutar att fungera eller att de faller bort helt och hållet.

Med begreppet genetisk rekombination förstås att genetiskt material från två individer förenas i en och samma individ. I prokaryoter leder tre olika mekanismer till genetisk rekombination från en givarcell till en mottagarcell:
1. transformation
2. transduktion
3. konjugation

Transformation innebär att lösliga DNA-bitar överförs från en cell till en annan direkt genom cellväggen.
Transduktion innebär att DNA överförs från en cell till en annan med hjälp av ett virus.
Konjugation innebär att plasmider vandrar från en givarcell till en mottagarcell via pilus cell-cell kontakter.  

 

 
 
Accessibility Feedback