fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

Virus

Virus består av en nukleinsyra, som omges av ett proteinskal (och en lipiddubbelmembran).
Virus infekterar levande organismer.
Virus definieras på följande sätt:
(1) Viruspartiklarna byggs upp av beståndsdelar som produceras inne i värdcellen.
(2) Viruspartiklar växer inte själva och förökar sig inte genom delning.
(3) Virus saknar den genetiska informationen för produktion av metabolisk energi och proteinsyntes.

På grund av att virus inte själva kan bilda den energi, som behövs för biokemiska processer (t.ex. syntes av makromolekyler), är de är totalt beroende av sin värdcell. Virus avviker helt och hållet från andra levande organismer och det diskuteras fortfarande om virus skall räknas till de levande organismerna eller inte.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback