fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Andra mikrober
klass 1

Andra mikrober

Vid sidan av bakterier och virus räknas flera andra eukaryota organismer till mikroorganismerna.
Hit hör urdjuren, svamparna, slemsvamparna och algerna.

Urdjuren är de fylogenetiskt äldsta mikroorganismerna. Svamparna har bildat en skild grupp ganska sent. Algerna bildar en ganska heterogen grupp, som har kontaktpunkter med bl.a. växter och ciliater.
Översätt bild: Urdjur; Svampar; Alger; Slemsvampar; Mögel; Jäst; Lavar och mykoritsor. 

 

 
 
Accessibility Feedback