fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Morfologi

Eukaryota celler mäter 2 - 200 mm i diameter. De flesta prokaryoter är betydligt mindre. De är 0,1 - 50 mm i diameter (t.ex. E. coli = 1 x 3 mm). En del undantag finns såsom den stora  Epulopiscium fishelsoni. Cellernas ämnesomsättning är vanligtvis omvänt proportionell mot storleken. Prokaryoternas "litenhet" leder därför till att deras fysiologi och tillväxthastighet är snabbare än de eukaryota cellernas. Även ekologin påverkas.

Bakterierna indelas i olika grupper beroende på deras utseende.
1. kocker - runda eller äggformade
2. stavformade - cylindriska
3. spiriller - spiralformade

Man särskiljer också mellan hårt spiralvridna spiroketer samt trådformiga bakterier och sådana som bildar olika utskott. Alla morfologiska grupper är exempel på variationer på bakteriernas grundform.

Många bakterier håller sig i nära varandra efter delningen. De bildar därför grupper eller knippen, som är typiska för de enskilda bakterierna. Kockerna och de stavformade bakterierna bildar ofta långa kedjor efter varandra. En del av kockerna förekommer som ett tunt lager på ytor medan andra bildar aggregat.
Bilden visar stavformade bakterier, kocker och spiriller. 

 
 
Accessibility Feedback