fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Plasmider

Plasmider är extrakromosomala genetiska element i bakterier som replikeras självständigt. Plasmider består av dubbelsträngat DNA, som ofta är i form av en superspiral. Plasmider kan vara lineära eller cirkulära. I naturen varierar plasmiderna i storlek från ett till dryga tusen kilobaspar. Antalet plasmider (s.k. kopior) i cellen varierar från en molekyl till över hundra. En cell kan innehålla många olika typer av plasmider, men närvaron av två likadana plasmider i samma cell leder till att den ena elimineras. 

Plasmider indelas i två grupper:
1. konjugativa
2. icke-konjugativa plasmider.

Konjugativa plasmider har ett s.k. tra-område som möjliggör konjugation (mating), dvs överföring av genetiskt material från en givarcell till en mottagarcell. Överföringen sker genom cytoplasmatiska bryggor. Konjugation sker endast mellan celler, som hör till olika matingtyper.

Plasmider är viktiga arbetsverktyg inom molekylärbiologin. De används bl.a. som vektorer i samband med genöverföring och vid proteinproduktion. Det önskade DNA-fragmentet, som klonats, den s.k. inserten kopplas till en lämplig plasmid som fungerar som en vektor, och transformeras in i cellerna. De positiva subklonerna selekteras med hjälp av selektionsmarkers i vektorn. Därefter odlas de i stora mändger i cellkulturer. Plasmidens DNA isoleras och renas för kommande behov.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback