fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Konjugation

En E. coli bakterie som innehåller en F-plasmid (F+, hane) kan överföra genetiskt material till en E. coli cell, som saknar F-plasmiden (F-, hona). Generna som reglerar konjugationen finns i F-plasmidens tra-område, som inducerar bildningen av könspilus i donatorcellen. Pilus binds vid mottagarcellens receptorer och drar cellerna närmare varandra, varefter donatorcellens enzymer gör ett hål i mottagarcellens plasmamembran. I F-plasmiden uppstår ett brott och dess parentala DNA-sträng överförs till mottagarcellen. I donatorcellen fördubblas plasmidsträngen genom en s.k. rolling circle mekanism. I mottagarcellen syntetiseras en komplementär DNA-sträng. På detta sätt blir mottagarcellen en F+-cell och kan föra plasmiden vidare. 


F-plasmiden medför vissa egenskaper som möjliggör konjugation. För det första förmår cellen syntetisera den nödvändiga F-pilusen. För det andra påverkas dess ytreceptorer på ett sådant sätt att cellen den inte mera kan fungera som mottagarcell för plasmider. F-plasmiden mobiliserar DNAet, vilket möjliggör överföring av genetiskt material från en cell till en annan.

Eftersom F-plasmiden är en episom kan den i vissa fall integreras med värdcellens kromosomer varvid s.k. Hrf-bakteriestammar uppstår (Hrf, high frequency of recombination).  F-plasmiden innehåller insertsekvenser, som kan bilda rekombinationer med homologa kromosomområden i mottagarcellen. Olika Hrf-stammar används vid kartläggning av gener i kromosomer. Ibland kan den integrerade plasmiden lossna från kromosomen och ta med sig en del av värdcellens kromosomala gener. Dessa plasmider kallas F'-plasmider (F prime plasmids) och de kan överföra kromosomalt DNA från en cell till en annan.  

 
 
Accessibility Feedback