fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Bakterier polku Bakteriernas inre byggnad
klass 1

sivusto123
Bakteriernas genom
   

Bakteriernas inre byggnad

Ribosomer

Ribosomerna som ligger i cytoplasma består av proteiner och ribonukleinsyra (RNA). De utgör en del av translationsapparaten.
Översätt bild: PLASMID; DNA (NUKLEOID); RIBOSOM; CYTOPLASMA
Nukleoid  

Nukleoiden är synlig i elektronmikroskop. I den finns cellens kromosomala DNA. Många bakterier har dessutom små icke-kromosomala DNA-molekyler - s.k. plasmider.

Inklusioner    

Vissa bakterier har inklusioner eller intracellulära korn eller blåsor. De innehåller vanligtvis lagrat material, som kan bestå av kol-, kväve-, svavel- eller fosforföreningar. Inklusionerna fungerar som energireserver. När det finns rikligt med olika ämnen i omgivningen så lagrar cellen detta för senare behov.

Endosporer  

Endosporer förekommer i vissa bakteriegrupper (bl.a. Bacillus, Clostridium). Endosporerna är mycket resistenta mot extrema miljöer. De tål torka, kokande vatten, strålning och desinfektionsmedel under många timmar. Endosporer bildas inne i bakterien genom en komplicerad process. De bildas då det blir ont om näringsämnen. De färdiga endosporerna frigörs då bakterierna faller sönder genom lysis och de kan fortleva i dormant tillstånd i flera år. När de yttre omständigheterna åter blir gynnsamma (t.ex om sockerarter finns till hands) så omvandlas endosporerna åter till vegetativa celler inom några minuter. 

Gasblåsor   

Bakterier, som flyter på vatten i sjöar och hav, har gasblåsor som möjliggör snabba rörelser upp och ner i vattnet. På detta sätt flyttar fotosyntetiska bakterier till rätt nivå i vattnet där solljusets intensitet är optimal för fotosyntes. Gasblåsorna är ofta spolformade och de ligger i cytoplasmat. De byggs upp av två olika proteinkomponenter. Gasblåsorna är vattentäta men släpper igenom gas. Mängden gasblåsor/cell varierar mellan några få till ett hundratal.
.

 
 
Accessibility Feedback