fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Glykolys

Vid glykolysen sönderdelas glukos till två pyruvatmolekyler. Dessutom bildas 2 ATP och 2 NADH.

 

 

Översätt bild: Glukos; pyruvat

I början av glykolysen aktiveras glukos genom att två fosfatgrupper från ATP-molekyler fogas till. Det uppstår en molekyl med tre kolatomer - glyceraldehyd-3-fosfat. Till denna glyseraldehyd-3-fosfat-molekyl adderas nu en oorganisk fosfatgrupp. Från en molekyl glukos bildas under glykolysen två molekyler glyceraldehyd-3-fosfat, som båda två får var sin oorganiska fosfatgrupp.

Additionen av oorganiskt fosfat till glyceraldehyd-3-fosfat är en mycket viktig reaktion, som katalyseras av ett enzym (glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas), som har NAD+ som coenzym.  De fosforylerade föreningarna omformas under glykolysen på sådant sätt att det bildas strukkturer, från vilka det är möjligt att nybilda ATP-molekyler genom att avlägsna fosfatgrupper.
Vid glykolysen uppstår totalt 4 ATP och nettoresultatet är 2 ATP.

 

 

 
 
Accessibility Feedback