fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Glykolyysi
   

Glykolys

Glykolysens reaktioner. De kemiska formlerna för glukos och dess nedbrytningsprodukter. Enzymerna i blått; oorganiskt fosfat (Pi) i grönt;  det ATP som produceras vid glykolysen i rött.


Översätt bild: Glukos; hexokinas; glukokinas; Glukos-6-fosfat; fosfohexos-isomeras; Fruktos-6-fosfat; fosfosfruktokinas-1; Fruktos-1,6-bifosfat; aldosas; triosfosfatisomeras; Dihydroxyaceton-fosfat; Glyceraldehyd-3-fosfat; glyceraldehyd-3-fosfat-dehydrogenas;
1,3-bifosfoglycerat; 3-fosfoglyceratkinas; 3-fosfoglycerat; fosfoglyceratmutas; 2-fosfoglycerat; enolas; Fosfoenolpyruvat; pyruvatkinas; Pyruvat.

 

 
 
Accessibility Feedback