fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Glykolys
   
sivusto123
Fettsyrornas oxidation
   
sivusto123
Citronsyracykeln
   
sivusto123
Reaktionerna vid glukoneogenesen
   

Glukoneogenes

Sju av de tio enzymer, som är verksamma vid glukoneogenesen, fungerar också vid glykolysen. På tre ställen regleras reaktionerenas riktning. I praktiken fortgår emellertid både glykolysen och glukoneogenesen alltid från början till slut, dvs. reaktionerna ändrar inte riktning mitt i processen. 
Översätt bild. GLUKOS; PYRUVAT

Syntesen av en glukosmolekyl fordrar mer energi än vad som frigörs vid glykolys av en glukosmolekyl. Vid glykolysen får man ur en glukosmolekyl 2 ATP- och 2 NADH-molekyler. Vid glukoneogenesen krävs 4 ATP-, 2 GTP- och 2 NADH-molekyler. Den stora energiåtgången är en garant för att syntesen av glukosmolekylen fortsätter ända till slut dvs. att reaktionen inte ändrar riktning.

Bilden visar reaktionerna vid glykolys och glukoneogenes.
Glykolysen går uppifrån ner och glukoneogenesen nerifån upp.
Reaktionernas mellanskeden har numrerats enligt glykolysen.
De röda pilarna visar reaktionssteg, där glukoneogenesen avviker från glykolysen och med vars hjälp cellen reglerar i vilken riktning reaktionerna skall gå.

 
 
Accessibility Feedback