not available not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida / Metabolism / Cellens ämnesomsättning / Anabolism / Syntes av kolhydrater / Reaktionerna vid glukoneogenesen
klass 2

Reaktionerna vid glukoneogenesen


Översätt bilden: GLUKOS; GLYKOLYS; GLUKOS-6-FOSFAT; FRUKTOS-6-FOSFAT; FRUKTOS-1,6-BISFOSFAT; GLYCERALDEHYD-3-FOSFAT; DIHYDROXYACETON; 1,3-BISFOSFOGLYCERAT;  3-FOSFOGLYCERAT; 2-FOSFOGLYCERAT; FOSFOENOLPYRUVAT; PYRUVAT; GLUKONEOGENES