not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Wilm´s tumör
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 20x
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 40x A
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 40x B
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 200x A
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 200x B
   

Wilm´s tumör

Histologiskt kan man särskilja mellan tre olika typer av vävnad i Wilm´s tumör:
1. av blastema ursprung (Blasteema komponentti)
2. av stroma ursprung (Stroma-komponentti)
3. av epitelialt ursprung (Epiteliaalinen komponentti)
Inga tydliga anaplastiska områden ses i de olika komponenterna.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback