not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Wilm´s tumör
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 20x
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 40x A
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 40x B
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 200x A
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 200x B
   

Wilm´s tumör

Det är fråga om en tumör i njurarna hos små barn. Tre olika typer av vävnader ses i tumören.
1. av blastema ursprung (Blasteema komponentti)
2. av stroma ursprung (Stromaalinen komponentti)
3. av epitelialt ursprung
20x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback