not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Wilm´s tumör
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 20x
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 40x A
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 40x B
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 200x A
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 200x B
   

Wilm´s tumör

Här ser man tubulära strukturer (Epiteliaalinen komponentti = tubulus) och primitiva glomeruli. Dessutom förekommer vävnad av blastema (Blasteema komponentti) och stroma ursprung.
200x, H&E.
 
 
Accessibility Feedback