fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Wilm´s tumör
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 20x
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 40x A
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 40x B
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 200x A
   
sivusto123
Wilm´s tumör, 200x B
   

Wilm´s tumör, Wilmisin tuumori, nephroblastoma

Det är fråga om en elakartad tumör i njurarna hos små barn. Tumörerna kan vara bi- eller monofasiska. I denna bild ser man en trifasisk tumör.
Histologiskt påträffas tre olika typer av vävnader:
1. av blastema ursprung (stjärna)
2. av stroma ursprung (pil)
3. av epitelialt ursprung (pilspetsar)
H&E. 
 
Accessibility Feedback