not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi polku Inflammation polku Epiteloidceller och jätteceller polku Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
bild

sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
sivusto123
Imusolmuke
   
sivusto123
Iho
   

Främmandekropps granulomatös inflammation

Snitt från underhud med fibros, granulomatös inflammation och en främmandekroppsjättecell (pil). Observera att de många kärnorna i jättecellen är spriddda över hela cellen.
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback