not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta, granulomatös inflammation, 200x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, översikt
   
sivusto123
Främmandekropps-granulomatös inflammation, 40x
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflammation, 200x A
   
sivusto123
Främmandekropps granulomatös inflamation, 200x B
   
sivusto123
Imusolmuke
   
sivusto123
Iho
   

Lymfknuta, granulomatös inflammation

Lymfknuta med liten granulomatös inflammation (stjärna). Rikligt med ljustfärgande epiteloidceller förekommer. De har långsmal kärna. Pilen visar en Langerhans jättecell med kärnorna ordnade i en prydlig ring längs cellens utkant.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback